Mint19.1安装NodeJS

1. 查看 NodeJS 版本

查看最新版本的 NodeJS,见官网地址

2. 添加 NodeJS 源

NodeJS 每个大版本都有相对应的源,比如 12.16.2 版本对应的源为 https://deb.nodesource.com/setup_12.x,将所需安装的 NodeJS 版本源添加到系统中:

1
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -

3. 安装 NodeJS

1
sudo apt install -f nodejs

4. 查看是否安装成功

1
2
nodejs -v
npm -v

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!